Past de naam bij het beroep of het beroep bij de naam?

DIWMOTZ