Welk fabeltje hebben jullie jezelf vroeger aangeleerd (of aangeleerd gekregen)?

DIWMOTZ