Loading Posts...

Disclaimer

DIWMOTZ (Kamer van Koophandel: 66106923), hierna te noemen DIWMOTZ, verleent u hierbij toegang tot https://diwmotz.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

DIWMOTZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

DIWMOTZ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DIWMOTZ.

Links naar derden

Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. DIWMOTZ is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe pagina’s waarnaar wij verwijzen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Advertenties

De informatie in advertenties op onze website de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder. DIWMOTZ kan geen garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DIWMOTZ en haar licentiegevers.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.