Sint is in het land, maar dat verliep niet vlekkeloos